KYABJE GARCHEN RINPOCHE BIOGRAPHY OFFICIAL SITE

Touch heart

VIETNAMESE  TRANSLATION

garR_chant_prajnaparamita.mp3

Chương  1:  Chào Đời và Thời Thơ Ấu ở Dongo-dong


Bấm vào đây để  đọc  bằng PDF

 

 

Thư Cho Thầy, Lạt Ma Của Nhiều Đời KiếpBấm vào đây để  đọc và in tuyển tập bằng PDFClick
here  to print out PDF  booklet...

Chương  2:  Hoá thân

Bấm vào đây để  đọc  bằng PDF

 

 

 

Garchen Rinpoche at TMC circa 1999

Lời thư gửi thầy :
“Rinpoche ơi, với giọt Bồ Đề bất hoại trong trái tim sinh động của Thầy, xin hãy dẫn dắt đôi bàn tay con.”

Sue-Sue Luu (Tâm Bảo Đàn) – Thư pháp của  Chúc Khả 2011

“Bạn có một cách kể truyện rất là đông phương, rất là gợi cảm, và khi người ta  
đọc bạn, người ta bước vào một giấc mơ.  Giống như người ta đang xem một
cuộn phim  chiếu thật chậm  – cái này từ tốn biến hoá chuyển thành ra cái kia,
nhưng mà người ta không hề cảm thấy nhàm chán bởi vì đằng sau đó,
có một năng lượng tương tục, một sợi chỉ nối liền tất cả.”


Bertrand Sauzier - hiệu đính Anh ngữ (thư ngắn gửi Sue-Sue)

Album


                           
All rights reserved © 2011-2014  Milam Bardo Publications  

Đọc Thêm Về Đại Sư Garchen Rinpoche

Bấm vào  www.vietnalanda.org/mastkagyu.html

Tiểu sử tóm lược

Giòng Sông Chẳng Thể Đóng Băng

Tất Cả Chư Phật Đều Nằm Trong Tâm Của Chúng Sinh

Nghi Quỹ Bổn Sư Du Già “Sự Huân Tập Ánh Sáng Gia Trì”

Chuyển Hóa Sân Hận Thành Từ Bi Trí Tuệ

Khai thị “Gar Quotes”

 

 

Xem Tập Hình Ảnh Tiểu Sử (Tập Một 1937-1958)

 

Chương  3:  Vũ Điêu Chào Mừng của Mahakala
 

Bấm vào đây để  đọc  bằng PDF

 

 

 

Chương  4:  Đời Sống tại Gar Gon
 

Bấm vào đây để  đọc  bằng PDF

 

 

 

Chương  5:  Bổn Sư Đầu Đời

 

Bấm vào đây để  đọc  bằng PDF

 

 

 

Chương  6:  Bạn Đồng Hành Nhỏ Bé

 

Bấm vào đây để  đọc  bằng PDF